Skip to main content

(english below)

Un dels pilars fonamentals de La Pirata és la qualitat de les nostres cerveses. Des del 2015 hem procurat mantenir els estàndards més alts en matèria de qualitat perquè creiem fermament que treballant amb els millors ingredients, mimant els llevats, assegurar una cervesa neta i emmagatzemant-la en fred és bàsic per aconseguir la millor cervesa.

Tenim clar quina cervesa volem que tasteu, el nostre esforç és per què l’experiència sigui el més semblant. Allò que ideem, arribi en perfectes condicions al vostre got.

Quina fàbrica de cervesa no ha tingut mai cap contaminació o problemes organolèptics? Nosaltres també. Ens ha tocat retirar lots i destruir litres de cervesa i no ens amaguem. De vegades les coses no surten com esperes. L’important és trobar l’errada i aconseguir que no torni a passar a través de la millora constant dels controls de qualitat.

Perquè si hem de definir què és la qualitat tornaríem a dir allò de que volem que tothom que begui una Pirata la tasti com la vam pensar, sense desviacions.

En aquesta línia de cuidar tots els detalls, hem arribat a un acord amb bioMérieux per a l’adquisició del seu equip Invisible Sentinel #invisiblesentinel, un dels equips més sofisticats per a la detecció de “spoiler agents”, altra forma d’anomenar contaminants i patògens no desitjats a la cervesa.

Ens permetrà fer un control microbiològic en diferents moments del procés d’elaboració, cellaring i envasat per assegurar que res més que els llevats que volem hi puguin ser presents i que tothom que ens triï pugui gaudir de cada glop de les nostres cerveses.

Aquest equipament ve a sumar-se a tots els actius que tenim al laboratori per tal d’assegurar que tota la cervesa que arriba als consumidors estigui en perfectes condicions.

……………………………….

One of the fundamental pillars of La Pirata is the quality of our beers. Since 2015 we have tried to maintain the highest standards in terms of quality because we firmly believe that working with the best ingredients, pampering yeasts, ensuring a clean beer and storing it cold is basic to getting the best beer.

We are clear on what beer we want you to taste, our effort is to make the experience the most similar. Whatever we devise, it arrives in perfect condition in your glass.

Which brewery has never had any contamination or organoleptic problems? We did too. It’s up to us to withdraw batches and destroy liters of beer and not hide. Sometimes things don’t turn out the way you expect. The important thing is to find the wrong one and make sure it doesn’t happen again through the constant improvement of quality controls.

Because if we had to define what quality is, we would say again that we want everyone who drinks a Pirata to taste it as we thought, without deviations.

In this line of taking care of all the details, we have reached an agreement with bioMérieux for the acquisition of its Invisible Sentinel equipment #invisiblesentinel, one of the most sophisticated equipment for the detection of “spoiler agents”, another way of calling cross-contamination and unwanted pathogens in beer.

It will allow us to carry out a microbiological control at different times in the brewing, cellaring and packaging process to ensure that nothing but the yeasts we want can be present and that everyone who chooses us can enjoy every sip of our beers.

This equipment is in addition to all the assets we have in the laboratory to ensure that all the beer that reaches consumers is in perfect condition.

#invisiblesentinel #biomerieux #diagnosticispower #veriflow

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies

¿Eres mayor de edad?